Kalligo.se går med på att erbjuda tjänster till prenumerant ("ni", "du", "ditt", "era", "er") under förutsättning att följande villkor accepteras.

Kalligo förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren utan notering.

Användning av tjänsten

Du kan använda våra tjänster, förutsatt att du är myndig att ingå i ett bindande avtal och inte hindras från att ta emot sådana tjänster. För att få tillgång till våra tjänster är du skyldig att tillhandahålla aktuell och korrekt information vid registrering. Du ansvarar för sekretessen för din kontoinformation och alla aktiviteter som sker på ditt konto.

Du är ensam ansvarig för allt innehåll på ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela Kalligo av obehörig användning av ditt konto eller något annat brott mot säkerheten i den tillhandahållna tjänsten. Kalligo kommer inte att vara ansvarig för någon förlust eller skada du eller ditt företag kan drabbas av på grund av tjänsten tillhandahållen av Kalligo.

Kontosäkerhet

Du är ansvarig för alla händelser som sker på ditt konto, skapande, lagrande eller raderande från ditt konto när du använder Kalligo.

Otillåten använding

Du samtycker att någon av de nedanstående aktiveteter anses som förbjuden användning och resulterar i omedelbar avstängning av ditt konto utan återbetalning och möjligheten för Kalligo att ta ut avgifter, och/eller utöva civilrättsliga åtgärder utan förvarning.

Tillgång till andras datorer eller servrar utan tillstånd: Försök till olaga intrång av konton/servrar utan tillträde. Aktivitet som stör tjänster för användare eller nätverk. Aktiviteter relaterade att kringgå säkerhetsårgärder.

Kalligo och tjänsterna vi erbjuder får endast användas för lagliga ändamål. Överföring eller lagring av information, data eller material som strider mot Svensk lag är förbjudet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till upphovsrättsskyddade material, varumärken eller affärshemligheter. Kalligo's tjänster får inte användas för att underlätta överträdelser av dessa lagar på något sätt.

Övriga aktiviteter som anses olagliga eller skadliga: Engagerande i olagliga aktiviteter som skadar verksamheten för Kalligo eller Kalligo's kunder.

Att uppge falsk information vid avtal, inklusive kortbedrägeri.

Fakturering och betalningar

Du godkänner att Kalligo har rätt att dra betalningar på ditt kreditkort du anger vid registrering, månadsvis eller årsvis i förväg. Konton som går 15 dagar över förfallodagen, kommer tjänsten avbrytas för.

Prenumeranten är medveten om att Kalligo har möjlighet att ändra de specificerade betalningsplanerna och kostnadsnivåerna.

Kalligo tar inget ansvar för några extra bankavgifter, räntekostnader eller andra avgifter till följd av kostnader som fakturerats av Kalligo.

Server leverantörskostnader

Du samtycker till att Kalligo inte är ansvarig för eventuella ytterliggare kostnader till ditt kreditkort från tredjepartsleverantörer av VPS servrar som Digitalocean, Linode eller andra leverantörer.

Support

Kalligo erbjuder teknisk support till våra Prenumeranter via e-post. Nedan listar vi våra riktlinjer för support:

  • Kalligo ger support för det som rör din skapade virtuella servers fysiska fungerande
  • Kalligo ger inte support för det som rör applikationsspecifika frågor som programmering, applikationskonfiguration eller någon annan liknande fråga.
  • Kalligo ger inte teknisk support till era kunder.

Server säkerhet

Prenumeranten är själv ansvarig av att upprätthålla säkerheten på Prenumerant's servrar som är skapade via Kalligo's tjänster. Kalligo tar inget ansvar över eventuella säkerhets/dataintrång på Prenumerant's servrar, även om dessa ursprungligen skapades av Kalligo.

Backup

Prenumeranten är själv ansvarig för säkerhetskopior av data som Prenumerant sparar/lagrar på sina viruella servrar. Även med avseende på säkerhetskopior som valts via Kalligo's tjänster att ligga hos tredjepartsleverantör.

Kalligo tar inget ansvar för någon data som kan gå förlorad.

Ansvarsfriskrivning och garantier

Vi har ingen speciell relation till dig. Du är medveten om att vi inte har någon skyldighet att vidta någon åtgärd vid följande: Prenumeranter som får tillgång till tjänsten, vilket innehåll du får tillgång till via tjänsten eller hur man du tolkar/använder innehållet i tjänsten.

Du släpper oss från allt ansvar för det innehåll du skaffat dig via tjänsten. Vi kommer heller inte ansvara för riktigheten eller lagligheten avv material eller innehåll som finns i eller kan nås via tjänsten och servrar som skapas från tjänsten.

TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS SOM DEN ÄR, TILLGÄNGLIG OCH UTAN NÅGRA GARANTIER GÄLLANDE ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LIKNANDE.

GARANTERAR INTE ATT:

  1. Tjänsterna kommer vara säker eller tillgängliga vid varje tidpunkt och plats.
  2. Eventuella brister eller fel rättas till.
  3. Innehåll eller pgrogramvara tillgänglig på eller genom tjänsten är fri från virus eller annat skadligt.
  4. Tjänsten uppfyller alla dina krav/förväntningar, din användning av tjänsten är helt på egen risk.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI, VÅRA PARTNERS ELLER LEVERANTÖRER VARA FÖRPLIKTIGAD UNDER KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN JURIDISK ELLER RÄTTSLIG TEORI MED AVSEENDE TILL TJÄNSTEN.

  1. För utebliven vinst, förlust av data, datastöld eller skador av något slag till följd av tjänsten.
  2. För några buggar, virus, trojanska hästar eller liknande (oavsett källans ursprung).

Ersättning

Kalligo vill understryka att komma överens i och med dessa användarvillkor, att vid brott mot användarvillkor som resulterar förlust till Kalligo eller bidrar till något åtal från tredjepart.

Detta innebär att om Kalligo blir stämd på grund utav kunder, kunders kunder aktiviteter eller liknande, så ska kunden stå för kostnader och eventuella advokatskostnader.

Notiser

Du samtycker att Kalligo kan komma förse dig med notiser, inklusive rörande Användarvillkor via email, vanlig post eller notiser inuti Kalligo's tjänster.

Avslutande av konto eller avstängning

Kalligo reserverar rättigheten att blockera tillträde för vilken kund som helst, om Kalligo's administratörer gör bedömningen att kunds servrar är källan av något som bryter mot användarvillkoren eller annan anledning Kalligo anser. Kalligo kommer noga meddela kunden för att lösa problemet med minsta möjliga störning för kundens tjänster. Kalligo förbehåller sig dock rätten att avsluta tjänster för kunden utan notering vid upprepande.

Om det vid något tillfälle blir nödvändigt för Kalligo att avsluta en kunds konto utan orsak, kommer Kalligo meddela 15 dagar i förväg.

Du kan alltid avsluta ditt konto via "Avsluta din prenumeration" knappen under "Min Profil" och "Prenumeration" fliken inuti systemet.